twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
18 Sep

Fáilte arís go dtí ‘Frása na Seachtaine’ againn!

Anois, is é frása na seachtaine seo:

 

Roghnaigh an freagra ceart anseo:

Táim i rang a haon!

Táim i rang a dó!

Táim i rang a trí!

Táim i rang a ceathair!

Táim i rang a cúig!

Táim i rang a sé!

Leave a Reply: