twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
15 Mar

Fáilte ar ais chuig Frása na Seachtaine agus fáilte ar ais ar scoil chuig daltaí í rang a trí, a ceathair, a cúig agus a sé!

Tá frása na seachtaine seo an – tábhachtach mar a cheiliúrann muid ‘Seachtaine na Gaeilge!’

Is é frása na seachtaine seo…

Leave a Reply: